×

ประกาศศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ แจ้งปิดการให้บริการระบบเครือข่าย เพื่อดำเนินการตัดถ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก

หน้าแรก


สถิติการพิจารณาของเดือนนี้

The chart showing P series.

เข้าสู่ระบบ

© 2018 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - All Rights Reserved.